FANDOM


Acest articol a fost copiat de la Wikipedia, în timp ce se de discuta ștergerea. Decizia a fost ștergerea articolului. Consultați și Wikipedia:Paul LeiboviciWikipedia:Wikipedia:Pagini de șters/Paul Leibovici

PAUL LEIBOVICI născut la 22 noiembrie 1930 în orașul Bacău din România.Este fiul lui Frida și a lui Fișel Leibovici. Este absolvent al Liceului de băieți din Bacău. A studiat la Facultatea de Cinematografie secția Teatrologie a Institutului de Artă teatrală și cinematografie .Diplomat în arte în specialitatea de critic. Ziaristica:a fost corespondent al ziarului Scânteia tineretului pentru jud.Bacău.A publicat cronici de teatru și film. Ca publicist :Înainte-Brăila;Viața noastră-Galați;Tribuna –Cluj;Informația Bucureștiului.ș.a. Textier:a creat texte pentru compozițiile lui Gh.Danga-radio ;Puiu Rubinstein;Schwartzman ș.a. A fost Secretar literar al Teatrului de Stat –Brăila,unde a regizat.A fost numit la deschiderea Teatrului de Stat Galați,în calitate de Secretar literar Regizor al Ansamblului,,Ciprian Porumbescu.Profesor al clasei de teatru și cinematografie ,,Casa pionierilor Iași- A înființat Teatrul de copii și școlari –Iași.Teatru în care piesele erau scrise ,regizate și interpretate de școlari. A avut emisiuni săptămânale la Radio-Iași ,despre Arta cinematografică. Împreună cu un colectiv de cercetători a editat mai multe bibliografii: -Contribuții la Bibliografia regiunii Iași. -Bibliografia industriei din orașul și județul Iași. -Bibliografia agriculturii din regiunea Iași. -Bibliografia Teatrului Național ,,Vasile AlexandriIași;care a inclus :bibliografia T.E.S.Iași ;Bibliografia Teatrului de păpuși Iași. -Monumente din municipiul și orașul Iași. În anul 1973 a emigrat în Israel. -Regizor la Teatrul de copii și tineret ,,Orna Porat-Tel Aviv -Profesor de Istorie a Artei cinematografice –Liceul Nes Ționa -Director al Studioului pedagogic –Așkelon -Director al Departamentului de cultură-Așkelon -Director și curator al ,,Galeria de artă-Beit Eli,Așkelon -Curator principal al Muzeului ,,Beit-Ha'Tanah-Tel Aviv -Președinte al Muzeului ..Beit Ha'Tanah –Tel Aviv

Cărți apărute în Israel: -Așkelon,lupta și eliberare-limba ebraică;1978 -Așkelon 4000 de ani și încă 40colaboratori-l.ebraică;1990 -Rănile care nu s-au vindecat-povestiri ;l.ebraică-2001 -Sărbătorile noastre israeliene-tradiție și povestiri-l.română;2005 -Limanul apelor învolburate-roman-l.româmă.Editura ONIX,Haifa,2008 -Violonistul de la Auschwitz-piesă de teatru și versuri;colaborare cu Moșe Liba-l.ebraică,Editura Hamaatic Ierusalim,2010 -Valea piersicilor-nuvele și o piesă de teatru;l.română Editura ,,24 Ore Iași 2010 -Limanul apelor învolburate-roman ediția II-a ,Editura,,ȘtefIași 2010 -Sarcofagul dragostei-roman-l.română;Editura ,,24 Ore Iași-2012 -Martiri anonimi din spatele frontului;roman-limba română-Editura ,,24 OreIași ,2013 - Premii și distincții: -Laureat al premiului ,,Haim și Sara Ianculoviciîn domeniul criticii de artă,istoria Eretz Israel și publicitate -Diploma de excelență la Târgul Internațional de Carte ,,Librex2011 ,Iași,România. -Diploma de excelență a Editurii,,24 Ore Iași,2o13